Welkom

evenemententerreinWelkom op de website van het DBT-Soesterberg.

De bewoners van Soesterberg bepalen samen de leefbaarheid in het dorp.

In het kader het gemeentelijk beleid gebiedsgericht werken zijn in alle wijken van de gemeente Soest wijkbeheerteams actief. Soesterberg is een dorp en het team heeft zijn naam daarom veranderd in DorpBeheerTeam.

De leden van het DBT volgen de ontwikkelingen in het dorp op de voet en zijn de ogen en oren in de wijk. Het DBT wordt door de gemeente geïnformeerd en geconsulteerd. Waar nodig onderneemt het DBT zelf actie en stelt zelf verbeteringen en verandering voor.
De gemeente stelt jaarlijks een budget beschikbaar om de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

Het DBT bestaat uit vrijwilligers uit het dorp. Zij komen iedere zes weken bij elkaar voor overleg. Naast de bewoners nemen ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, gemeente en politiek deel aan deze overleggen.

Iedere Soesterberger kan zich tot het DBT wenden met onderwerpen die  gaan over het schoon, heel, veilig en sociaal houden van het dorp. U kunt een aanvraag indienen om uw idee financieel te laten ondersteunen.

De vergaderingen van het DBT zijn voor iedereen toegankelijk en u bent welkom om uw ideeën te laten horen.